post

När man väljer en fosterfamilj för att skydda ett barn från familjens dysfunktion bör noggranna beräkningar göras. Detta är typiskt, men ibland kan det vara svårt att göra rätt val. I fall av barnmisshandel, försummelse, kan en fosterfamilj vara det bästa alternativet. Följande artikel kommer att förklara några av de faktorer som bör beaktas vid valet av fosterfamilj eller familjehem.

Fosterfamilj eller familjehem för att skydda ett barn från en dysfunktionell familj

När ett barn har tagits i fosterhem på grund av övergrepp och försummelse är det viktigt för fosterföräldrar att känna till barnskyddslagarna. Dessa lagar kräver att alla rapporter utreds. Även om dessa rapporter inte nämner barnets identitet, kommer barnskyddet att ta alla rapporter på allvar och agera därefter.

Fosterfamiljens rigorösa beräkningar är typiska

Ett barn i fosterhem står ofta inför en komplicerad uppsättning val. Även om den bästa lösningen för ett barn kan vara att flytta från en dysfunktionell familj, är fosterhemssystemet också en farlig plats för barn. Barn i fosterhem riskerar att tas bort från sina födelseföräldrar och placeras hos släktingar som kan missbruka eller försumma. Men självutnämnda barnförespråkare gör att systemet verkar mer acceptabelt för vissa samtidigt som de normaliserar kulturen med ensamstående föräldraskap.

Problembarn, rebell eller sanningssägare

Det finns flera anledningar till varför en fosterfamilj eller ett familjehem kan vara det bästa valet för ett barn. Det vanligaste är att hålla barnet borta från en missbrukande eller dysfunktionell familj. Trots detta står fosterfamiljen ofta inför utmaningar. Barn kan drabbas av trauma, inklusive sexuella övergrepp.

Föräldrabeteende

Det finns många anledningar till varför ett barn kan behöva en fosterfamilj. En orsak är försummelse eller missbruk. Ungefär en tredjedel av fosterbarnen har upplevt någon form av övergrepp och var sjätte har upplevt sexuella övergrepp. En annan orsak är en dysfunktionell familjestruktur.

Barns utvecklingsresultat

Barns utvecklingsresultat påverkas av stabiliteten i barnets placering i fosterfamilj. Barn placeras i fosterhem under kritiska utvecklingsperioder när hjärnans tillväxt är som störst. Dessa kritiska perioder involverar en mängd olika miljömässiga, sociala och fysiska faktorer. Dessa faktorer måste mötas med förutsägbar och konsekvent vård.

Handläggares förtvivlan över att hålla barn i fosterhem

En färsk studie visade att 20 till 40 procent av barnskyddshandläggarna lämnar sina jobb varje år, och nittio procent av dessa myndigheter har problem med att hitta och behålla kvalificerad personal. Denna omsättning får förödande konsekvenser för barn. En studie utförd i Milwaukee fann att barn med endast en handläggare uppnådde permanens tre av fyra gånger, medan barn med två handläggare nådde permanens i mindre än ett av fyra fall. Däremot var barn med sex eller sju handläggare nästan säkra på att bli permanenta avdelningar i staten.